Покана за конгрес на партия Българско национално обединение

България

Покана

Национален партиен съвет на ПП Българско национално обединение,

със седалище и адрес на управление гр. София, ж-к Лозенец, ул. Кокиче – 8.

На основание на чл. 13 от устава на партия БНО, свиква Конгрес на партията, който ще се проведе на 15. 08. 2020г. в гр. София в читалище Светлина, жк. Стрелбище, ул. Тулча – 20 от 12 часа, при следният дневен ред:

  1. Приемане на устав на партията
  2. Промяна на наименованието на партията
  3. Други предложения

Конгресът е законен, ако присъстват повече от половината от всички членове, включително и участващите по право по чл. 14, ал.2. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение решението за прекратяване на партията, което се взима с единодушие.

loading...